Pożyczka Infrabel w wysokości 1 mld euro na wsparcie projektów infrastruktury kolejowej

Pożyczka Infrabel w wysokości 1 mld euro na wsparcie projektów infrastruktury kolejowej
© infrabel.be

Finansowanie ma na celu sfinalizowanie znaczących projektów określonych w planie inwestycyjnym na lata 2023-2032, w tym ukończenie RER, rozbudowę obiektów portowych i ulepszenia na kluczowych liniach kolejowych.


Infrabel, belgijski zarządca infrastruktury kolejowej, pożyczy do 1 miliarda euro na przyspieszenie różnych priorytetowych projektów mających na celu zwiększenie przepustowości sieci kolejowej. Finansowanie zostanie przeznaczone na kluczowe projekty, takie jak ukończenie linii RER, AXE 3 (granica Ottignies-Luksemburg) i Ghent-Bruges oraz rozwój połączeń z głównymi portami, takimi jak Bruksela, Gandawa i Antwerpia.

Decyzja, zatwierdzona przez zarząd Infrabel, ma na celu zabezpieczenie finansowania od kilku instytucji finansowych w dwóch transzach, aby ułatwić niezbędne inwestycje w infrastrukturę kolejową. Pierwsza transza w wysokości 800 milionów euro zostanie uruchomiona od 2025 roku.

Te działania infrastrukturalne są częścią kompleksowego długoterminowego planu Infrabel, strategii inwestycyjnej o wartości 16,4 mld euro w ciągu następnej dekady (2023-2032). Inicjatywa ta ma na celu usprawnienie sieci i zaspokojenie potrzeb operacyjnych, zapewniając stabilność i niezawodność usług kolejowych w dającej się przewidzieć przyszłości.

Decyzja, zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Infrabel, ma na celu zabezpieczenie funduszy od kilku instytucji finansowych w dwóch transzach, aby ułatwić niezbędne inwestycje w infrastrukturę kolejową. Pierwsza transza w wysokości 800 mln euro zostanie uruchomiona od 2025 roku.

Te działania infrastrukturalne są częścią kompleksowego długoterminowego planu Infrabel, strategii inwestycyjnej o wartości 16,4 mld euro w ciągu następnej dekady (2023-2032). Inicjatywa ta ma na celu usprawnienie sieci i zaspokojenie potrzeb operacyjnych, zapewniając stabilność i niezawodność usług kolejowych w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jan Cornillie, prezes zarządu Infrabel, podkreślił znaczenie tych inicjatyw dla zaspokojenia rosnących potrzeb operatorów kolejowych. Z kolei Benoit Gilson, dyrektor generalny Infrabel, podkreślił znaczenie pożyczki dla osiągnięcia celów określonych w planie inwestycyjnym, w szczególności ukończenia kluczowych projektów, takich jak RER i rozbudowa kluczowych portów.

"Po latach niedoinwestowania i cięć budżetowych, nasze spółki kolejowe są teraz na ambitnej i przede wszystkim bezpiecznej trajektorii finansowania na nadchodzące lata. Poczynione zostaną nowe inwestycje, aby uczynić pociąg kluczowym elementem naszej przyszłej mobilności i osiągnąć cel, jakim jest zwiększenie liczby osób i ilości towarów przewożonych koleją" - powiedział Georges Gilkinet, federalny minister ds. mobilności.

Czy chce Pan otrzymywać podobne artykuły na swój e-mail?

Czy korzystasz już z platformy RAILVIS?

Wynajmij wagon, sprzedaj lokomotywę, znajdź kontener, zamień nieużywane zasoby na zysk. Platforma RAILVIS to narzędzie, którego potrzebujesz.

Wypróbuj platformę RAILVIS już dziś
RAILVIS screenshot