Europejski sektor kolejowy jednoczy się na rzecz inicjatyw równości płci

Europejski sektor kolejowy jednoczy się na rzecz inicjatyw równości płci
© 3005398 on Pixabay

Ponieważ kobiety stanowią nieco ponad 21% pracowników kolei, zobowiązanie to ma na celu przyciągnięcie większej liczby kobiet do sektora oraz zapewnienie równego traktowania i ochrony.


Dwa lata temu Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych ( CER) podjęła ważny krok, podpisując autonomiczne porozumienie w sprawie kobiet w sektorze kolejowym z Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF). To przełomowe porozumienie, którego celem jest promowanie zatrudnienia kobiet w sektorze, zaowocowało objęciem 91,5% pracowników firm członkowskich CER w UE kompleksową polityką równości płci.

Pionierskie porozumienie, pierwsze tego rodzaju w UE, obejmuje osiem kluczowych środków politycznych mających na celu przyciągnięcie większej liczby kobiet do sektora kolejowego oraz zapewnienie im ochrony i równego traktowania w miejscu pracy. Omawiając poczynione postępy i przyszłe strategie, porozumienie w sprawie kobiet w sektorze kolejowym i jego dalsze działania były kluczowym tematem dorocznego posiedzenia plenarnego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Kolejowego, które odbyło się 24 listopada w Brukseli.

© cer.be
© cer.be

Podczas gdy kobiety stanowią obecnie nieco ponad 21% pracowników kolei, sektor ten dąży do znacznej poprawy tego wskaźnika w różnych kategoriach zawodowych. Członkowie CER aktywnie wdrożyli konkretne polityki i środki w celu stworzenia bardziej zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy, uznając ogromne korzyści, jakie przynosi to wszystkim pracownikom.

Alberto Mazzola, dyrektor wykonawczy CER, podkreślił: "Zwiększenie różnorodności i równości płci ma ogromne znaczenie dla sektora kolejowego, co wyraźnie pokazuje wysoki poziom wdrożenia porozumienia Women in Rail w ramach naszego członkostwa. Z niecierpliwością czekamy na rozwój tej przełomowej inicjatywy, aby osiągnąć dalsze postępy i wzmocnić kluczową rolę kobiet w naszym sektorze".

Czy chce Pan otrzymywać podobne artykuły na swój e-mail?

Czy korzystasz już z platformy RAILVIS?

Wynajmij wagon, sprzedaj lokomotywę, znajdź kontener, zamień nieużywane zasoby na zysk. Platforma RAILVIS to narzędzie, którego potrzebujesz.

Wypróbuj platformę RAILVIS już dziś
RAILVIS screenshot